Players who have played for Vazir Sultan Tobacco Colts XI

Abid Zainulabuddin 1967/68
A Adams 1978/79
DC Agashe 1965/66
M Amarnath 1966/67-1968/69
R Amarnath 1973/74
S Amarnath 1964/65-1968/69
I Ansari 1976/77
Arshad Ayub 1976/77-1977/78
J Arun Lal 1975/76
AAS Asif 1966/67-1968/69
M Azmath Ali 1974/75
R Banerjee 1969/70
E Benjamin 1973/74
RB Bhalekar 1976/77
AR Bhat 1977/78
RMH Binny 1977/78
CG Borde 1974/75
RG Borde 1976/77
V Bowen 1969/70
B Burman 1976/77
M Dalvi 1966/67
K Das 1973/74
S Desai 1973/74
DR Doshi 1968/69
L Edwards 1967/68
Fiazuddin 1969/70
C Fruval 1973/74
AD Gaekwad 1975/76
A Gandotra 1966/67
KR Gattani 1964/65-1966/67
SM Gavaskar 1966/67-1968/69
KK Ghosh 1964/65-1968/69
H Gidwani 1975/76-1976/77
DD Govindraj 1965/66
S Gulrez Ali 1964/65
V Gupta 1964/65
MS Gupte 1965/66
P Hansraj 1969/70
V Hariharan 1973/74-1975/76
F Ibrahim 1969/70
S Imtiaz Ahmed 1973/74
D Inder Raj 1966/67-1968/69
Jasbir Singh 1967/68-1968/69
P Jyothiprasad 1969/70
Kapil Dev 1975/76-1976/77
P Kashyap 1975/76
SC Khanna 1976/77
SMH Kirmani 1967/68-1968/69
GV Kumar 1978/79
Laxman Singh 1967/68-1968/69
D Leeson 1973/74-1974/75
A Minna 1975/76
Mohammad Ali Iqbal 1969/70
Mohammad Mushtaq 1973/74
G Mohan 1967/68
D Mukherjee 1965/66
RS Nagdev 1964/65
AD Naik 1968/69
Pranob Nandy 1974/75
JS Pandya 1976/77
RD Parkar 1964/65
MAK Pataudi 1964/65-1966/67
JB Patel 1967/68
NB Patel 1967/68
KA Qayyum 1974/75
A Qureshi 1966/67
P Ramesh 1975/76
B Reddy 1973/74-1974/75
NSK Reddy 1967/68
MD Rege 1966/67
A Roy 1974/75
AK Roy 1965/66-1968/69
Pranab Roy 1974/75
Sarwar Ahmed 1973/74
AG Satwender Singh 1964/65-1965/66
A Shah 1964/65
K Sharma 1967/68-1968/69
SL Shastri 1974/75
M Siddique 1969/70
ED Solkar 1965/66
SS Sood 1969/70
S Srinivasan 1978/79
TE Srinivasan 1975/76
R Sudhakar Rao 1974/75
A Thakrar 1969/70
S Valson 1978/79
S Vasudevan 1975/76
DB Vengsarkar 1975/76
S Venkataraghavan 1965/66-1969/70
AV Venkatnarayana 1964/65
NS Yadav 1974/75
Yograj Singh 1976/77
Zeeshan Mohammad 1976/77