Players (V) who have played for Sri Lanka Under-19s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

WPUJC Vaas 1992
HWU Varuna 2002
EMNI Vijayakumara 2018
WAH Vimarshana 2013-2013/14
HE Vithana 2003-2004/05
KDK Vithanage 2009/10-2010
DWAND Vitharana 1996/97
V Viyaskanth 2018-2018/19
DM Vonhagt 1982/83-1984