Players (S) who have played for Burgher Recreation Club

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HML Sagara 1992/93-1996/97
AMS Sahahab 2018/19-2020/21
H Samarakoon 2013/14
SMLD Samarakoon 2020/21-2022/23
ADA Samaranayake 1992/93
CAP Samarasekera 1970/71
D Samarasekera 2000/01-2003/04
DAYL Samarasinghe 2014/15
K Samarasinghe 1980/81
WBH Samarawickrame 2010/11-2012/13
S Saminda 2014/15
EJPR Sampath 2000/01
TMN Sampath 2016/17-2022/23
DH Sandagirigoda 2007/08-2009/10
HL Sandaruwan 2016/17
R Sandaruwan 2013/14
WHP Sandeepa 2019/20
RGD Sanjeewa 1995/96-1997/98
B Sarinda 2013/14
E Schoorman 1970/71
E Selvanayagam 1980/81-1981/82
NYS Senanayake 2002/03
MIG Senaratne 2006/07
S Senaratne 1992/93
KLMS Senaviwickrama 2022
KPPB Seneviratne 2008/09-2009/10
S Shandima 2014/15
S Shaninda 2014/15
PSAN Shiroman 2010/11
C Silva 2014/15
D Silva 2015/16
DOL Silva 2009/10
KADC Silva 2002/03-2003/04
MN Silva 2005/06
RCRP Silva 2002/03-2006/07
RHS Silva 1999/00-2005/06
SHSMK Silva 2001/02-2002/03
TRA Silva 2022-2022/23
UNW Silva 2003/04
KLSK Sirisena 1989/90
NA Smith 1970/71
Sohaibullah 2019/20
HK Solanki 2021/22
AD Solomons 2009/10-2016/17
IC Soysa 2001/02-2007/08
M Soysa 2013/14
R Soysa 2004/05
RHYN Soysa 2014/15
WNM Soysa 1988/89-1989/90
P Sri Vimukthi 2013/14-2015/16