Players (S) who have played for Sind (Pakistan)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Saeed Ahmed 1972/73
Saeed Bin Nasir 2011/12
Sajid Abbasi 1977/78
Saleem Yousuf 1978/79
Sarfraz Ahmed 2006/07-2011/12
Shahid Afridi 2007/08-2008/09
Shahid Alam 1977/78
Shahid Iqbal 1976/77-1978/79
Shahid Israr 1975/76-1978/79
Shahid Pervez 1975/76
Shahid Qambrani 2006/07
Shahid Wahidi 1978/79
Shahzaib Hasan 2011/12
SK Shankar 1953/54
Sharjeel Khan 2011/12
Shoaib Habib 1978/79
Sikander Bakht 1975/76-1977/78
Sohail Khan 2007/08-2010/11