Lowest Total for Each Team Against Haryana

81Assam v HaryanaMA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai2018/19a26617
159Baroda v HaryanaMoti Bagh Stadium, Vadodara2019/20a27614
177Bengal v HaryanaEden Gardens, Kolkata2020/21a28269
158Bihar v HaryanaKarnataka State Cricket Association Ground No 3, Alur2022/23a29545
146Delhi v HaryanaDhruve Pandove Stadium, Patiala2001/02a13856
203Gujarat v HaryanaMA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai2018/19a26731
88Himachal Pradesh v HaryanaChaudhary Bansi Lal Cricket Stadium, Lahli2009/10a20353
75Jammu and Kashmir v HaryanaKarnataka State Cricket Association Ground, Alur2015/16a24408
253Jharkhand v HaryanaMaharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur2021/22a28737
232Kerala v HaryanaKarnataka State Cricket Association Ground, Alur2015/16a24382
229Orissa v HaryanaKarnail Singh Stadium, Delhi2016/17a25197
107Punjab v HaryanaNehru Stadium, Gurgaon1993/94a8438
157Rajasthan v HaryanaTI Cycles Ground, Murugappa, Chennai2018/19a26677
113Services v HaryanaPalam A Ground, Model Sports Complex, Delhi1994/95a9051
171Tripura v HaryanaSri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering Ground, Chennai2018/19a26700
188Uttar Pradesh v HaryanaSangramsinh Gaekwad Sports Academy, Vadodara2019/20a27713
91Arunachal Pradesh v HaryanaKarnataka State Cricket Association Ground No 2, Alur2022/23a29566
171Chhattisgarh v HaryanaM Chinnaswamy Stadium, Bangalore2022/23a29525
189Wills' XI v HaryanaM Chinnaswamy Stadium, Bangalore1994/95a8835