Highest Partnerships Against Mis Ainak Region By Speen Ghar Region

1165 Nasir Khan & Said MutabarGhazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan Town2017/18f58281
2143 Zubaid Akbari & Nasir KhanQurishi Cricket Ground, Kandahar2021/22f60578
3113 Bahir Shah & Shawkat ZamanGhazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan Town2017/18f58257
4177 Bahir Shah & Samiullah ShenwariKhost Cricket Stadium, Khost2022/23f61165
5190 Darwish Rasooli & Shawkat ZamanGhazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan Town2019/20f59778
665 Shawkat Zaman & Waheedullah ShafaqGhazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan Town2017/18f58281
763 Tahir Khan & Azmatullah OmarzaiGhazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan Town2019/20f59778
865*Ikram Alikhil & Fareed AhmadKunar Cricket Ground, Asadabad2017/18f58601
929 Parviz Amin & Zahir ShehzadQurishi Cricket Ground, Kandahar2021/22f60578
10104 Ikram Alikhil & Qais AhmadKunar Cricket Ground, Asadabad2017/18f58601