Highest Partnerships Against Mis Ainak Region By Kabul Region

1105 Farhan Zakhil & Mohammad SabirAyobi Cricket Stadium, Kabul2018/19f59426
286 Rahim Mangal & Imran JanatKunar Cricket Ground, Asadabad2017/18f58569
389 Imran Janat & Khaibar OmarKunar Cricket Ground, Asadabad2017/18f58569
4125 Ghamai Zadran & Karim JanatKunar Cricket Ground, Asadabad2017/18f58635
5110 Rahmanullah Gurbaz & Shafiqullah GhafariAyobi Cricket Stadium, Kabul2018/19f59426
671 Shir Mohammad & Khaibar OmarKunar Cricket Ground, Asadabad2017/18f58635
771 Karim Janat & Shafiqullah ShinwariKunar Cricket Ground, Asadabad2017/18f58569
840 Jamshid Khan & Naveen-ul-HaqAyobi Cricket Stadium, Kabul2018/19f59426
950 Ajmal Khan & Javid ZadranKunar Cricket Ground, Asadabad2017/18f58635
1038 Naveen-ul-Haq & Mohammad InamullahKunar Cricket Ground, Asadabad2017/18f58569