Twenty20 Matches played by Piyush Joshi (12)

10th January 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2020/21 Group CBaroda v Uttarakhand Reliance Cricket Stadium, Vadodara tt9240
12th January 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2020/21 Group CGujarat v Uttarakhand Moti Bagh Stadium, Vadodara tt9264
18th January 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy 2020/21 Group CChhattisgarh v Uttarakhand Reliance Cricket Stadium, Vadodara tt9331
11th October 2022 Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 Group ARailways v Uttarakhand Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot tt11460
12th October 2022 Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 Group AAssam v Uttarakhand Saurashtra Cricket Association Stadium C, Rajkot tt11470
14th October 2022 Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 Group AMadhya Pradesh v Uttarakhand Saurashtra Cricket Association Stadium C, Rajkot tt11494
16th October 2022 Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 Group ARajasthan v Uttarakhand Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot tt11522
18th October 2022 Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 Group AUttarakhand v Vidarbha Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot tt11556
20th October 2022 Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 Group AMizoram v Uttarakhand Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot tt11582
22nd October 2022 Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 Group AMumbai v Uttarakhand Saurashtra Cricket Association Stadium C, Rajkot tt11607
25th October 2023 Syed Mushtaq Ali Trophy 2023/24 Group DRajasthan v Uttarakhand Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali tt12836
27th October 2023 Syed Mushtaq Ali Trophy 2023/24 Group DPuducherry v Uttarakhand Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali tt12849