Teams Dhanraj Sharma played for

Main FCUttarakhand (2018/19-2019/20)
Main ListAUttarakhand (2018/19-2019/20)
Main Twenty20Uttarakhand (2019/20)
Ranji TrophyUttarakhand (2018/19-2019/20)