Portrait of Shitanshu Kotak

Portrait of Shitanshu Kotak

Portrait of Shitanshu Kotak

(Picture: Copyright © 2016 CricPhotos)