Sri Lanka celebrate after beating Pakistan

Sri Lanka celebrate after beating Pakistan

Sri Lanka celebrate after beating Pakistan, 1st semifinal, 04 October 2012, Sri Lanka v Pakistan

(Picture: Copyright © 2012 PCB)