Fielding in Red Bull Campus Cricket India 2015/16 (Ordered by Stumpings)

Click on column heading to see the averages sorted by that column

NameMatchesCatchesStumpingsDismissals
J Saroha (Shr)3033
S Nagawade (MMM)2022
R Tiwari (Mar)1022
Abhinav (Jain)11 1
S Dahiya (Shr)33 3
R Damle (MMM)21 1
CZ Desai (MSGU)22 2
V Gaur (Aur)11 1
H Gemini (Shr)31 1
M Gill (DAVJ)21 1
V Goswami (MSGU)21 1
Tufel Jilani (MSGU)23 3
H Kaushik (Shr)31 1
D Khatri (Shr)31 1
PS Kohli (MSGU)21 1
A Majid (Jain)11 1
D Mehta (DAVJ)31 1
R Rathi (Shr)33 3
G Rohit (Jain)11 1
T Sareen (DAVJ)31 1
P Sarkar (Umes)11 1
H Satyavan (DAVJ)31 1
H Sharma (DAVJ)32 2
T Srivastav (MMM)21 1
P Tadvi (MSGU)22 2
O Tandulwadkar (MMM)21 1
A Vats (Shr)31 1
Vishal Singh (Umes)11 1
A Waikar (MMM)21 1
L Yadav (Shr)33 3