Batting and Fielding in Red Bull Campus Cricket India 2015/16 (Ordered by Average)

Click on column heading to see the averages sorted by that column

NameMatchesInnsNot OutRunsHSAveSRate10050CtSt
PS Kohli (MSGU)2217163*71.00 142.00011 
J Saroha (Shr)3319844  49.00 91.580003
P Tadvi (MSGU)2214324  43.00 102.38002 
S Wala (Aur)1104141  41.00 83.67000 
T Shame (Umes)1103939  39.00 130.00000 
H Sharma (DAVJ)33011154  37.00 98.23012 
L Theraja (Shr)2213721  37.00 78.72000 
RajatSingh (DAVJ)1103434  34.00 109.67000 
M Likhite (MMM)1103131  31.00 129.16000 
B Yadav (Mar)1102828  28.00 77.77000 
M Bhandari (MMM)2205244  26.00 136.84000 
Abhinav (Jain)1102626  26.00 96.29001 
N Sidiqui (Mar)1102424  24.00 100.00000 
Vikram Singh (DAVJ)3212323*23.00 191.66000 
H Rana (Shr)2204424  22.00 137.50000 
O Khatpe (MMM)2204138  20.50 89.13000 
Tufel Jilani (MSGU)2204030  20.00 121.21003 
R Tiwari (Mar)1101919  19.00 146.150002
H Satyavan (DAVJ)3313731*18.50 94.87001 
R Sharma (DAVJ)2203634  18.00 76.59000 
D Garasia (MSGU)2203418  17.00 68.00000 
Maneesh (Aur)1101616  16.00 80.00000 
G Rohit (Jain)1101515  15.00 125.00001 
G Hassan (Mar)1101515  15.00 115.38000 
Binay Singh (Mar)1101212  12.00 150.00000 
A Gupta (DAVJ)3303322  11.00 91.66000 
S Dutta (Umes)1101111  11.00 84.61000 
A Seal (Umes)1101111  11.00 64.70000 
V Gaur (Aur)1101111  11.00 157.14001 
S Tumbi (Aur)1101010  10.00 43.47000 
T Sareen (DAVJ)331197  9.50 90.47001 
M Gill (DAVJ)2201919  9.50 76.00001 
N Saiyed (MSGU)22198  9.00 75.00000 
Ehsanullah (Mar)11099  9.00 112.50000 
R Damle (MMM)2201612  8.00 76.19001 
A Benali (MMM)22187  8.00 50.00000 
T Srivastav (MMM)2201514  7.50 100.00001 
M Wasim (Mar)11077  7.00 116.66000 
A Purohit (Umes)11077  7.00 77.77000 
S Nagawade (MMM)2201313  6.50 100.000002
S Pathidar (MSGU)21055  5.00 125.00000 
Vishal Singh (Umes)11055  5.00 62.50001 
Pranav (Jain)11055  5.00 62.50000 
A Hooda (MSGU)22088  4.00 57.14000 
A Somanna (Jain)11033  3.00 150.00000 
P Sarkar (Umes)11033  3.00 50.00001 
T Shaikh (MSGU)21033  3.00 42.85000 
N Lochap (Shr)22054  2.50 35.71000 
O Tandulwadkar (MMM)22055  2.50 125.00001 
AP Bhattacharjee (Umes)11022  2.00 66.66000 
M Asif (Mar)11022  2.00 40.00000 
Nihal (Jain)11022  2.00 40.00000 
M Patil (MMM)21022  2.00 22.22000 
V Goswami (MSGU)21022  2.00 33.33001 
Livan (Jain)11022  2.00 33.33000 
A Waikar (MMM)21022  2.00 100.00001 
K Bhargav (DAVJ)31011  1.00 25.00000 
P Reddy (Aur)11011  1.00 11.11000 
A Verma (Umes)11011  1.00 33.33000 
A Majid (Jain)11011  1.00 25.00001 
N Yadav (Aur)11000  0.00  000 
Mukesh Singh (Mar)11000  0.00 0.00000 
S Ghosh (MSGU)21000  0.00 0.00000 
S Tumbi (Aur)11000  0.00 0.00000 
CZ Desai (MSGU)21000  0.00 0.00002 
R Rathi (Shr)3336632* 122.22003 
Dinesh (Jain)1115959* 105.35010 
M Ukhite (MMM)1112727* 112.50000 
Rahul Singh (Umes)1112323* 92.00000 
R Bhagat (DAVJ)2111616* 100.00000 
D Khatri (Shr)31188* 100.00001 
D Mehta (DAVJ)31177* 70.00001 
S Debnath (Umes)11155* 71.42000 
M Sharma (Mar)11144* 133.33000 
S Lal (DAVJ)11144* 400.00000 
Varun (Aur)11133* 150.00000 
H Uttekar (MMM)21111* 50.00000 
Madhavan (Aur)11100*  000 
Ravi Kumar (Mar)11100* 0.00000 
S Teja (Aur)10       0 
M Nasim (Umes)10       0 
Taquillah (Aur)10       0 
L Yadav (Shr)30       3 
HN Aditya (Jain)10       0 
A Vats (Shr)30       1 
S Dahiya (Shr)30       3 
R Sharma (DAVJ)10       0 
Rajbir Singh (DAVJ)30       0 
R Dabas (Shr)30       0 
H Gemini (Shr)30       1 
Faizan (Jain)10       0 
Vamseedhar (Jain)10       0 
H Kaushik (Shr)30       1